Sveriges Fjärilar

Sveriges Fjärilar - Gillbergavägen 11 - 610 75 Västerljung - Telefon 070/342 42 86
SVERIGES FJÄRILAR 

BOKENS ÄR SLUTSÅLD!

- en fälthandbok för alla naturintresserade

Håkan Elmquist - Göran Liljeberg - Morten Top-Jensen -
Michael Fibiger
 
Den här fälthandboken behandlar samtliga 1091 svenska storfjärilar, det vill säga dagfjärilar, spinnare, mätare och nattflyn och några mindre grupper som säckspinnare, rotfjärilar och glasvingar.
 
För första gången i någon svensk bok, visas bilder på alla arter både i dess naturliga viloställning och mer tradtionellt som preparerade djur på färgtavlor.
 
Boken är helt uppdaterad med de senaste svenska fynden och utbredningar i Sverige.

Boken omfattar 750 sidor och över 3.200 bilder.

"Med Sveriges Fjärilar har landet fått en ny ovärderlig fjärilsbok för både nördar och vanligt naturintresserat folk. Jag törs säga att den är epokgörande."
Dagens Nyheter,  Marcus Boldemann 10 juni 2011

"En utmärkt fälthandbok lika väl för den allmänt naturintresserade som för naturfotografen och samlaren."
Bibliotekstjänst. Lektörsomdöme, Ullmar Qvick, juni 2011

"Om någon bok skall utnämnas till storfjärilarnas bibel så är det fälthandboken Sveriges Fjärilar, trots att den bygger helt på vetande istället för på tro."

Tidningen Skogen, Lars Davner juli 2011                                                                                
      

SEK 850.-

Pris SEK 500.-           Läs mer!


Hans Karlsson, ordförande i Sveriges Entomologiska Förening, skriver bland annat i förordet:

"Äntligen, måste man utropa! Författarna till Sveriges Fjärilar har gjort det många länge önskat sig. En modern bok som i samma volym behandlar landets samtliga storfjärilar. Dessutom har de framställt en bok som avbildar fjärilarna både i naturlig ställning och i preparerad form. Det ger inte bara boken ett trevligt och levande intryck , det möjliggör också för både traditionella fjärilsamlare och de som enbart skådar eller fotograferar fjärilar i naturen att använda boken. Och den går att ta med ut i fält! .......... 
Sveriges Fjärilar är en efterlängtad bok och såväl de allmänt naturintresserade som fjärilsspecialisterna kan gratuleras till denna kompletta fälthandbok."