Sveriges Fjärilar

Sveriges Fjärilar - Gillbergavägen 11 - 610 75 Västerljung - Telefon 070/342 42 86
Betalningsvillkor
 
Betalning
 
Beställningarna skickas i regel mot faktura, men kan också skickas mot postförskott. Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Fakturan skickas alltid med försändelsen.
 
Porto

För inrikes leveranser debiteras ett enhetsporto på 84-, vilket gäller både mot faktura och mot postförskott. 

Porto till utlandet varierar, beroende på land, mellan SEK 200.- och SEK 250.- per försändelse.